Creació de la nova línia corporativa de l’empresa Audax