Direcció d’art de calendaris, campanyes, revistes, publicitat… per a l’empresa d’esports DiR